+33 (0)1 40 27 86 00
 • collection

  collection

  collection

  antique kilims
  antique kilims
  >>
 • collection

  collection

  collection

  new kilims
  new kilims
  >>
 • collection

  collection

  collection

  contemporarys & vintages
  contemporarys & vintages
  >>
 • Kilim Yastik

  Ref : 20.073 Dim : 80 x 50 cm

  €120.00
 • Kilim Kayseri

  Ref : 19.063 Dim : 236 x 156 cm

  Vendu
 • Kilim Kayseri

  Ref : 19.059 Dim : 244 x 152 cm

  Vendu
 • Kilim Kayseri

  Ref : 19.070 Dim : 245 x 156 cm

  €480.00
 • Kilim Konya

  Ref : 20.224 Dim : 203 x 127 cm

  €925.00
 • Kilim Obruk

  Ref : 20.216 Dim : 193 x 140 cm

  €975.00
 • Kilim Konya

  Ref : 14.469 Dim : 167 x 147 cm

  €470.00
 • Kilim Kayseri

  Ref : 19.062 Dim : 252 x 153 cm

  Vendu
 • Kilim Adana

  Ref : 20.014 Dim : 188 x 134 cm

  €645.00
 • Kilim Yozgat

  Ref : 20.032 Dim : 176 x 120 cm

  Vendu
 • Tapis Tulu

  Ref : 20.248 Dim : 232 x 180 cm

  €1,180.00
 • Tapis Tulu

  Ref : 20.247 Dim : 255 x 167 cm

  €1,180.00
 • Tapis Tulu

  Ref : 20.249 Dim : 253 x 174 cm

  €1,180.00
 • Tapis Tulu

  Ref : 20.066 Dim : 198 x 119 cm

  €650.00
 • Patchwork Vintage

  Ref : 19.195 Dim : 240 x 165 cm

  Vendu
 • Kilim Sivas

  Ref : 20.214 Dim : 238 x 170 cm

  €1,190.00
 • Kilim Sofra

  Ref : 20.219 Dim : 197 x 121 cm

  €490.00
 • Kilim Cicim

  Ref : 20.175 Dim : 277 x 174 cm

  €980.00
 • Patchwork Vintage

  Ref : 19.202 Dim : 204 x 151 cm

  €787.00
 • Kilim Mut

  Ref : 20.180 Dim : 214 x 150 cm

  €1,180.00