+33 (0)1 40 27 86 00
 • collection

  collection

  collection

  antique kilims
  antique kilims
  >>
 • collection

  collection

  collection

  new kilims
  new kilims
  >>
 • -30% -50%

  -30% -50%

  collection

  sur une sélection de contemporarys & vintages
  contemporarys & vintages
  >>
 • Kilim Konya

  Ref : 21.462 Dim : 230 x 154 cm

  €1,340.00
 • Kilim Anamur

  Ref : 21.448 Dim : 208 x 150 cm

  €760.00
 • Kilim Fethiye

  Ref : 21.470 Dim : 170 x 134 cm

  €840.00
 • Kilim Konya

  Ref : 21.030 Dim : 186 x 128 cm

  €642.00
 • Kilim Sivas

  Ref : 21.411 Dim : 226 x 78 cm

  €440.00
 • Kilim Denizli

  Ref : 21.049 Dim : 194 x 135 cm

  €785.00
 • Kilim Anamur

  Ref : 21.430 Dim : 170 x 125 cm

  €675.00
 • Kilim Sivas

  Ref : 21.413 Dim : 205 x 70 cm

  €340.00
 • Kilim Çuval

  Ref : 21.434 Dim : 150 x 132 cm

  €640.00
 • Kilim Sarkisla

  Ref : 21.404 Dim : 297 x 184 cm

  €1,785.00
 • Kilim Reyhanli

  Ref : 21.421 Dim : 306 x 208 cm

  €2,250.00
 • Kilim Adana

  Ref : 21.417 Dim : 294 x 173 cm

  €1,870.00
 • Kilim Sivas

  Ref : 21.425 Dim : 280 x 195 cm

  €1,440.00
 • Kilim Anamur

  Ref : 21.419 Dim : 234 x 132 cm

  €875.00
 • Kilim Sivas

  Ref : 21.405 Dim : 310 x 190 cm

  €1,880.00
 • Kilim Antalya

  Ref : 21.424 Dim : 230 x 147 cm

  €870.00
 • Kilim Kars

  Ref : 21.455 Dim : 280 x 163 cm

  €1,450.00
 • Kilim Fethiye

  Ref : 21.406 Dim : 270 x 160 cm

  €1,290.00
 • Kilim Yozgat

  Ref : 21.452 Dim : 290 x 177 cm

  €1,585.00
 • Kilim Sivas

  Ref : 21.420 Dim : 196 x 160 cm

  €690.00