+33 (0)1 40 27 86 00
 • collection

  collection

  collection

  antique kilims
  antique kilims
  >>
 • collection

  collection

  collection

  new kilims
  new kilims
  >>
 • -30% -50%

  -30% -50%

  collection

  sur une sélection de contemporarys & vintages
  contemporarys & vintages
  >>
 • Kilim Anamur

  Ref : 22.096 Dim : 235 x 155 cm

  €985.00
 • Kilim Çal

  Ref : 22.113 Dim : 250 x 162 cm

  €1,275.00
 • Kilim Yozgat

  Ref : 22.097 Dim : 238 x 114 cm

  €975.00
 • Kilim Fethiye

  Ref : 22.091 Dim : 244 x 163 cm

  €875.00
 • Kilim Adana

  Ref : 22.109 Dim : 367 x 196 cm

  €2,350.00
 • Kilim Cicim

  Ref : 21.429 Dim : 210 x 130 cm

  €690.00
 • Kilim Kayseri

  Ref : 17.657 Dim : 283 x 80 cm

  €295.00
 • Kilim Kayseri

  Ref : 17.652 Dim : 280 x 78 cm

  €295.00
 • Kilim Kirsehir

  Ref : 22.126 Dim : 437 x 68 cm

  €980.00
 • Kilim Obruk

  Ref : 22.042 Dim : 159 x 107 cm

  €535.00
 • Kilim Mut

  Ref : 22.133 Dim : 330 x 188 cm

  €1,380.00
 • Kilim Fethiye

  Ref : 22.101 Dim : 230 x 140 cm

  €1,085.00
 • Kilim Kirsehir

  Ref : 18.194 Dim : 410 x 96 cm

  €1,180.00
 • Kilim Eskisehir

  Ref : 22.064 Dim : 197 x 144 cm

  €894.00
 • Kilim Mut

  Ref : 22.022 Dim : 163 x 120 cm

  €586.00
 • Kilim Konya

  Ref : 22.047 Dim : 149 x 110 cm

  €496.00
 • Kilim Konya

  Ref : 22.034 Dim : 215 x 156 cm

  €980.00
 • Kilim Esme

  Ref : 22.127 Dim : 314 x 185 cm

  €1,770.00
 • Kilim Anamur

  Ref : 14.834 Dim : 300 x 210 cm

  €875.00
 • Kilim Bergama

  Ref : 22.107 Dim : 295 x 170 cm

  €1,175.00